Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχάλης Τζάκης
 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αστέριος Δουκουδάκης
 • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στέφανος Κούρτης
 • ΤΑΜΙΑΣ: Ίλεια Ρούσσου
 • ΜΕΛΗ:
  • Ηρακλής Γούσιας
  • Σπύρος Δουκουδάκης
  • Φώφη Καμποσιώρα
  • Γιώργος Παπαβασιλείου
  • Άσπα Σαραφιανού