29
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 16/10/2019

«Greeks Abroad»_9th_webinar: Implant Overdentures

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Dr. Eva Anadioti , D.D.S., M.S., F.A.C.P.

Πληροφορίες εγγραφής στο διαδικτυακό εξ αποστάσεως σεμινάριο / webinar: https://webinars.edu.gr/webinar-anadioti/