Πρακτικό σεμινάριο, 16/09/2017

«Ασφάλεια και προβλεψιμότητα σε επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις», Αλέξανδρος Μανωλάκης, Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών, Ελληνική Προσθετική Εταιρεία σε συνεργασία με την εταιρεία Μ. Βιτσαρόπουλος