Βραβείο Αριστείας της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας

μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών

Αγκαλιάζοντας Νέες Ιδέες

Η Ελληνική Προσθετική Εταιρεία (ΕΛΛ.Π.Ε.) αναγνωρίζοντας τον σπουδαίο ρόλο της Προσθετικής στην εξέλιξη της Οδοντιατρικής Επιστήμης και θέλοντας να προάγει και να επιβραβεύσει την αριστεία σε νέους επιστήμονες που ολοκληρώνουν την μεταπτυχιακή ειδίκευση τους στην Προσθετική, θεσπίζει για πρώτη φορά από την ίδρυση της, ένα ετήσιο βραβείο για την καλύτερη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Το συγκεκριμένο βραβείο αφορά μεταπτυχιακούς φοιτητές που ολοκληρώνουν την ειδίκευση τους στο τρέχον έτος ή απόφοιτους που έχουν ολοκληρώσει την ειδικότητα τους μέχρι 2 έτη, απο τα μεταπτυχιακά προγράμματα Προσθετικής της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών (ΕΚΠΑ) και της Οδοντιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πρέπει να υπάγεται στις παρακάτω κατηγορίες: Κλινική μελέτη, Εργαστηριακή μελέτη , ή Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία για το Master of Science πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ( υπεράσπιση της εργασίας δημοσίως) ή να έχει κατατεθεί προς κρίση στην αρμόδια Γραμματεία των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα πραγματοποιείται απο τριμελή επιτροπή που θα απαρτίζεται απο τον επί θητεία Πρόεδρο της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας και δύο μέλη ΔΕΠ από τις Οδοντιατρικές σχολές Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Το βραβείο περιλαμβάνει χρηματική υποστήριξη χιλίων ευρώ (1000€) για συμμετοχή του ειδικευόμενου στο συνέδριο της Ευρωπαικής Προσθετικής Εταιρείας (EPA) του τρέχοντος έτους. Το βραβείο θα απονέμεται στην τελετή λήξης του συνεδρίου με επίδοση του χρηματικού επάθλου και  αντίστοιχης τιμητικής πλακέτας.

Το χρηματικό έπαθλο αφορά την κάλυψη εξόδων που αφορούν την συμμετοχή του βραβευόμενου στο συνέδριο (π.χ. εγγραφή, εισιτήρια, διαμονή).

Παρακάτω αναφέρονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή προς αξιολόγηση της μεταπτυχιακής εργασίας.

  • Βεβαίωση φοίτησης στα παραπάνω τμήματα απο την γραμματεία του αντίστοιχου τμήματος.
  • Βεβαίωση απο τον επιβλέποντα καθηγητή της Μεταπτυχιακής Εργασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση ή την επικείμενη υποστήριξη της εντός του ακαδημαϊκού έτους.
  • Κατάθεση τεσσάρων (4) αντιγράφων της εργασίας προς αξιολόγηση στην επιτροπή της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του βραβείου είναι να παρουσιάσει την μεταπτυχιακή του εργασία στο Πανευρωπαϊκό συνέδριο Προσθετικής (EPA)  και να έχει καταθέσει προς δημοσίευση την εργασία του στο περιοδικό της Ευρωπαϊκής Προσθετικής Εταιρείας (EPA). Στις υποχρεώσεις περιλαμβάνεται η σαφής αναγνώριση της χορηγίας της ΕΛΛ.Π.Ε. σε κάθε έντυπη ή ηλεκτρονική παρουσίαση της βραβευμένης εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα ως άνω δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 31 ΜΑΪΟΥ 2019 στη Γραμματεία της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας (grprosthsociety@gmail.com) .

Ο Πρόεδρος, Γιώργος Παπαβασιλείου

και το Δ.Σ. της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας