67
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 22/06/2022

Λειτουργική διαχείριση αποδιοργανωμένων φραγμών με σύγχρονα ψηφιακά πρωτόκολλα

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Γεωργία Ποζίδη

Πατήστε εδώ για πληροφορίες εγγραφής στο διαδικτυακό εξ αποστάσεως σεμινάριο / webinar.