Ιστορική αναδρομή
2015

Η περίοδος από το 2005 έως και το 2015 χαρακτηρίζεται από τις προεδρίες του Μιχάλη Τζάκη και την αμέριστη βοήθεια του Αστέριου Δουκουδάκη. Τα πλέον σημαντικά σημεία αυτής της περιόδου είναι η δημιουργία του Study Club Ενδομυλικής αποκατάστασης που εξελίχθηκε σε μια σειρά ιδιαίτερα επιτυχημένων webinars, καθώς επίσης και η οικονομική ενίσχυση των Μεταπτυχιακών φοιτητών Προσθετικής για συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια.

2005

Το 2005 πρόεδρος της ΕΛΛ.Π.Ε έγινε ο Αναπλ. καθηγητής Μιχάλης Τζάκης. Κύριος στόχος της πρώτης θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου με πρόεδρο τον Μ. Τζάκη, ήταν η οργάνωση του EPA 2007, το οποίο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα με πρόεδρο του EPA τον καθηγητή Α. Δουκουδάκη. Επίσης αποφασίστηκε η ανανέωση του καταστατικού της ΕΟΠΕ, η οποία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα δραστηριότητα και ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2010.

1983

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ δραστηριοποιήθηκε εκ νέου το 1983 με πρόεδρο τον καθηγητή Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, τον οποίο διαδέχτηκε στη συνέχεια ο καθηγητής Πύρρος Δημητρίου (1987).  Ακολούθησε ενας νέος κύκλος προεδρίας των καθηγητών Δημητρίου (1990), Τσούτσου (1993), και Αντωνόπουλου (1996).

1972

Τον καθηγητή Κωσταντίνο Αδαμ διαδέχτηκε στην προεδρία ο Τάσος Τσέλλος το 1972 και στη συνέχεια ο καθηγητής ΑνδρέαςΤσούτσος.
Μετα το 1974 μεσολάβησε μια περίοδος ανάσχεσης της λειτουργίας της εταιρείας, η οποία κράτησε αρκετά χρόνια.

1965

Η Ελληνική Προσθετική Εταιρεία (ΕΛΛ.Π.Ε.) ιδρύθηκε στις 10 Μαρτίου του 1965, με την επωνυμία “ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” . Πρώτος πρόεδρος της Ε.Ο.Π.Ε. εκλέχτηκε  ο καθηγητής Κωσταντίνος Αδάμ και η εναρκτήριος συνεδρία της εταιρείας έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο του κεντρικού Πανεπιστημίου την Πέμπτη 03/03/1966.