71
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 16/11/2022

Ποια είναι η Θέση και ο Ρόλος της Εμφυτευματικής Προσθετικής στην Ψηφιακή Εποχή; Νέες Τάσεις στην Ψηφιακή Οδοντιατρική και Κριτική Αξιολόγησή τους

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Έλλη Κοτίνα

Πατήστε εδώ για πληροφορίες εγγραφής στο διαδικτυακό εξ αποστάσεως σεμινάριο / webinar