8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 28/02/2018

Fixed Prosthetic Rehabilitation: Impression techniques for natural teeth and implants

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Dr. Stefano Lombardo

Πληροφορίες εγγραφής στο webinar: http://webinars.edu.gr/fixed-prosthetic-rehabilitation/