25
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 10/07/2019

Burnout- Εργασιακή Εξουθένωση σε φυσικό, συναισθηματικό ή/και νοητικό-πνευματικό επίπεδο

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Νικόλαος Νιώτης Coach & Management Consultant

Η επαναπροβολή του webinar δεν είναι πλέον διαθέσιμη.

Πληροφορίες εγγραφής στο διαδικτυακό εξ αποστάσεως σεμινάριο / webinar: https://webinars.edu.gr/burnout/