6
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 15/11/2017

Clinical outcomes and trends of immediate implant placement and restoration

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Prof. Paul Weigl, Head of Dept. of Postgraduate Education at Goethe University, Frankfurt, Germany