32
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 4/12/2019

Digital workflow: Improvement of accuracy of implant-supported restorations

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Prof. Vygandas Rutkūnas , DDS, PhD, Dip Prosth

Πληροφορίες εγγραφής στο διαδικτυακό εξ αποστάσεως σεμινάριο / webinar: https://webinars.edu.gr/rutkunas-webinar/