5
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 18/10/2017

Επιλογή και καταγραφή της θέσης θεραπείας μέσα από απλά κλινικά βήματα

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Σάβα Κοσμίν, Ειδικευμένος στην Προσθετική στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας