20
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 20/03/2019

“Greeks Abroad 2019” Τεχνικές και Βιολογικές επιπλοκές επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Μαριάννα Αβράμπου DDS, MSc, MAS, Dr. med. dent & Ευάγγελος Παπαθανασίου, DDS, MS, DMD, PhD

Πληροφορίες εγγραφής στο διαδικτυακό εξ αποστάσεως σεμινάριο / webinar: https://webinars.edu.gr/webinar-march-2019/