26
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 17/07/2019

“Greeks Abroad 2019” Digital Implant Dentistry-Current trends

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Dr. Elias D. Kontogiorgos DDS, PhD

Η επαναπροβολή του webinar δεν είναι πλέον διαθέσιμη.

Πληροφορίες εγγραφής στο διαδικτυακό εξ αποστάσεως σεμινάριο / webinar: https://webinars.edu.gr/kontogiorgos/