2015

Η περίοδος από το 2005 έως και το 2015 χαρακτηρίζεται από τις προεδρίες του Μιχάλη Τζάκη και την αμέριστη βοήθεια του Αστέριου Δουκουδάκη. Τα πλέον σημαντικά σημεία αυτής της περιόδου είναι η δημιουργία του Study Club Ενδομυλικής αποκατάστασης που εξελίχθηκε σε μια σειρά ιδιαίτερα επιτυχημένων webinars, καθώς επίσης και η οικονομική ενίσχυση των Μεταπτυχιακών φοιτητών Προσθετικής για συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια.