4
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 19/07/2017

Μεταβατικές αποκαταστάσεις: Από την προσωρινοποίηση στην ψηφιακή σχεδίαση των τελικών προσθέσεων

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Μένη Χατζηνικολάου & Γιώργος Κουβελιώτης