12
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 23/05/2018

Προσθετική ελάχιστης παρέμβασης. Κλινικά βήματα σε απλά και σύνθετα περιστατικά.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Κωνσταντίνος Τσούτης, Προσθετολόγος

Πληροφορίες εγγραφής στο webinar: https://webinars.edu.gr/tsoutis-webinar/