9
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 14/03/2018

A modern perspective in the management of endodontically treated posterior teeth

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Motassum Abu-Awwad, Assistant Professor, University of Jordan

Πληροφορίες εγγραφής στο webinar: http://webinars.edu.gr/endodontically-treated-posterior-teeth/