15
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 28/11/2018

New surgical procedures for root coverage

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Dr. Javier Rojas DDS, MSc. Periodontist

Πληροφορίες εγγραφής στο webinar: https://webinars.edu.gr/webinar-javier-rojas/