16
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 12/12/2018

Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στις άμεσες αισθητικές αποκαταστάσεις. Τα Κλειδιά της επιτυχίας.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Καθηγητής, Κοσμάς Θ. Τολίδης, DDS, MSc, PhD, LSO

Πληροφορίες εγγραφής στο διαδικτυακό εξ αποστάσεως σεμινάριο / webinar: https://webinars.edu.gr/tolidis-webinar/