1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 26/04/2017

Πρακτικές συμβουλές για προβλέψιμη επιτυχία στην αποτύπωση

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Γιώργος Παπαβασιλείου, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΕΛΛ.Π.Ε.