Πρακτικό σεμινάριο, 16/09/2017

“Ασφάλεια και προβλεψιμότητα σε επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις”, Αλέξανδρος Μανωλάκης, Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών, Ελληνική Προσθετική Εταιρεία σε συνεργασία με την εταιρεία Μ. Βιτσαρόπουλος