7
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 20/12/2017

Προπροσθετική Χειρουργική: Οστική Ανάπλαση φατνιακής ακρολοφίας

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Ι. Φακίτσας, Γναθοχειρουργός