10
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 18/04/2018

Προβλέψιμα, λειτουργικά και αισθητικά αποτελέσματα για ολικές οδοντοστοιχίες

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Γιώργος Παπαβασιλείου, Πρόεδρος Ε.Λ.Λ.Π.Ε., Επίκουρος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Πληροφορίες εγγραφής στο webinar: http://webinars.edu.gr/papavasileiou-webinar/