24
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 12/06/2019

“Greeks Abroad 2019” Restoring the Edentulous Patient: Prosthodontic Considerations

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Dr. Despoina Bompolaki

Πληροφορίες εγγραφής στο διαδικτυακό εξ αποστάσεως σεμινάριο / webinar: https://webinars.edu.gr/bompolaki-webinar/