24
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 12/06/2019

«Greeks Abroad»_5th_webinar: Restoring the Edentulous Patient: Prosthodontic Considerations

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Dr. Despoina Bompolaki

Πληροφορίες εγγραφής στο διαδικτυακό εξ αποστάσεως σεμινάριο / webinar: https://webinars.edu.gr/bompolaki-webinar/