13
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 27/06/2018

The Twin-Face of Smile Esthetics

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Waleed M. Elshahawy, Associate Professor & Course Director of Fixed Prosthodontics, Tanta University

Πληροφορίες εγγραφής στο webinar: https://webinars.edu.gr/waleed-webinar/